Očitavanje sa CAN-a

 Omogućeno je povezivanje sa bord računarom vozila i očitavanje parametara kao što su:

ibutton2