Mogućnosti primene FMS-a i njegov sastav

FMS Sistem se sastoji od kompleta opreme instalirane na vozila i paketa analitičkih softverskih programa.

Sistem se može primeniti na transportna, rudarska, građevinska, poljoprivredna i druga vozila za komercijalnu eksploataciju. Može se, takođe, koristiti za železnički i rečni saobraćaj, rutiranje vozila, speciajlne opreme i mašina (npr. agregati, kompresori itd).

Može se koristiti na vozilima i izvan oblas pokrivenih GSM komunikacijama.

fms_oprema