Identifikacija vozača - iButton

Ovaj dodatak može biti koristan kada vozilo koristi više od jedne osobe ili kada jedna osoba koristi više vozila. To pokazuje ko je koristio vozilo, i kada, i ko je zadužen za njega. Takođe je moguće podesiti da se blokira motor vozila, i da bez prethodne identifikacije nije moguće startovti ga.

ibutton2