Komunikacija sa vozačem

Omogućeno je povezivanje Garmin navigacionog uređaja koji pruža mogućnost dvosmerne komunikacije između dispečera i vozača, kao i slanje pozicije ka vozaču u vidu koordinata.

Sva obavljena korespodencija između dispečera i vozača čuva se u istoriji podataka, i moguće je u svakom trenutku pristupiti istoj za određeni vremenski period.

garmin