Panik dugme

Panik dugme povećava bezbednost vozila, vozača i tereta. U hitnim slučajevima, vozač može brzo poslati poruku uzbune dispečeru. Poruka se beleži u sistemu, a takođe, i putem e-maila i SMS-a.

rfid2