Principi rada

Prikupljanje podataka iz vozila

FMS sistemi omogućavaju prikupljanje i analizu sledećih podataka o vozilu:

Prenos podataka

Prenos podataka iz vozila se vrši putem GPS/GSM komunikacije do komunikacionog servera i omogućava klijentu da preko Interneta pristupi prikupljenim podacima, analizira ih, obrađuje, stampa itd.

princip rada