Indikator goriva

Namena i delokrug

Često je indikator goriva na instrument tabli vozila neprecizan ili neispravan. Vozač nema informaciju o količini goriva u rezervoaru, a ova informacija je često neophodna:

Poznato je da su podaci dobijeni standarnim meračima nivoa goriva neprecizni. Indikator nivoa goriva IG prikazuje trenutnu količinu goriva u prvom, drugom (ako postoji) i ukupno u oba rezervoara na vozilu, preciznim čitanjem podataka sa LLS senzora. Sa IG može se brzo i precizno odrediti tačan nivo goriva u vozilu.

Struktura i princip rada

Sastoji se od indikatora goriva povezanog sa LLS senzorom. Uređaj se montira u kabini vozila na bilo koje pogodno vidno mesto. Indikator čita podatke sa senzora nivoa goriva LLS, konvertuje ih u jedinicu mere - Litre i prikazuje na displeju.

Prednosti

princip rada