srpski | english

Senzor nivoa goriva LLS

Level data output - Serial RS232 and RS485Jedna od najvažnija komponenata naših sistema je jedinstveni senzor nivoa goriva LLS, koji je dizajniran da meri nivo goriva u rezervoarima vozila i novoa goriva u stacinarnim tankovima za skladištenje goriva kao i mobilnim tankovima i cisternama za prevoz goriva. Izmereni nivo goriva pretvara u digitalni kod i šalje informacije o nivou goriva prema registratoru.

Obim korišćenja i vrste goriva

LLS senzor može se koristiti za različite tipove i vrste goriva: benzina, dizel goriva, biodizela i drugih tečnih derivata koji zadržavaju svoje agregatno stanje u opsegu radne temperature.

LLS senzor se instalira na vozila i tankove, zadovoljavajući sve propisane bezbednosne standarde.

Komponente i primena

TankJedna od glavnih komponenti senzora nivoa goriva LLS je kapacitivni merač nivoa koji obavlja linearne transformacije podataka nivoa goriva u električni kapacitet, merno elektronske jedinice. Dužina senzora se može prilagoditi prema veličini rezervoara a da se kvalitet merenja i rezolucija senzora sačuva.

Elektronska kontrolna jedinica vrši filtriranje merenog nivoa, pretvara ih u digitalni kod i šalje na dalju obradu.

Dizajn

Telo senzora je napravljeno od materijala koji je otporan na organske rastvarače i radi u širokom temeperaturnom opsegu. Merna sonda (cev) je otporna na koroziju i napravljena je od aluminijumskih legura. Zaštićeni su svi električni kablovi od mehaničkih i atmosferskih uticaja. Jednostavni za povezivanje i podešavanje.

Dužine senzora

Senzor nivoa goriva LLS dostupan je u sledećim verzijama dužine: 700 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм 2500 мм и 3000 мм, koje se mogu skraćivati i prilagođavati prema svakom rezervoaru.

Početna | O nama | FMS Sistemi | Princip rada | Senzor nivoa goriva LLS | Dodatne opcije sistema | Primena | Kontakt
Fleet Managament Solutions d.o.o. © 2010. | Sva prava zadržana | Shonetow design