srpski | english

Princip rada

Prikupljanje podataka iz vozila

FMS sistemi omogućavaju prikupljanje i analizu sledećih podataka o vozilu:

  • Brzina (Km/h),
  • Broj obrtaja (0/min),
  • Uklj/Isklj prekidač (ključ),
  • Nivo goriva u rezervoaru (L),
  • Napon akumulatora (V),
  • Geografske koordinate (geografsku širinu, dužinu),
  • Nadmorsku visinu,
  • Smer kretanja.
  • i druge podatke po potrebi klijenta

Prenos podataka

Prenos podataka iz vozila se vrši  putem GPS/GSM komunikacije do komunikacionog servera i omogućava klijentu da preko Interneta pristupi prikupljenim podacima, analizira ih, obrađuje, stampa itd.

Šema prikaz rada

Početna | O nama | FMS Sistemi | Princip rada | Senzor nivoa goriva LLS | Dodatne opcije sistema | Primena | Kontakt
Fleet Managament Solutions d.o.o. © 2010. | Sva prava zadržana | Shonetow design