srpski | english

Dodatne opcije sistema FMS - Indikator goriva IG

Namena i delokrug

Često je indikator goriva na instrument tabli vozila neprecizan ili neispravan. Vozač nema informaciju o količini goriva u rezervoaru, a ova informacija je često neophodna:

 • Na primopredaji smene vozača a zbog utvrđivanja tačne količine količine goriva u vozilu,
 • Izbegavanje dosipanja goriva u toku rada;
 • Obračun utrošenog goriva  po završetku posla;
 • I još u mnogim drugim slučajevima.

Poznato je da su podaci dobijeni standarnim meračima nivoa goriva neprecizni. Indikator nivoa goriva IG prikazuje trenutnu količinu goriva u prvom, drugom (ako postoji) i ukupno u oba rezervoara na vozilu, preciznim čitanjem podataka sa LLS senzora. Sa IG može se brzo i precizno odrediti tačan nivo goriva u vozilu.

Struktura i princip rada

Sastoji se od  indikatora goriva povezanog sa  LLS senzorom. Uređaj se montira u kabini vozila na bilo koje pogodno vidno mesto. Indikator čita podatke sa senzora nivoa goriva LLS, konvertuje ih u jedinicu mere - Litre i prikazuje na displeju.

Prednosti

 • Univerzalnost eksploatacije
 • Može se koristiti uz sve sisteme FMS ali samo zajedno sa senzorom nivoa goriva LLS.
 • Multifunkcionalnost
 • Prikazuje ukupnu goriva u vozilu. Prikazuje zapreminu ili nivo goriva u procentima ili u jedinici mere (litirima)
 • Niska cena
 • Cena indikatora je vrlo pristupačna, imajući u vidu preciznost kontrole goriva. Najekonomičnija varijanta omogućava  praćenje nivoa goriva  postavljanjem indikatora ID sa digitalnim senzorima nivoa goriva LLS. Autonomno korišćenje senzora LLS i  indikatora goriva vam omogućava da pratite potrošnju goriva bez dodatnih troškova.
 • Mogućnost upotrebe na različitim vrstama tehnike
 • Može se ugraditi na sve vrste komercijalnih vozila.
 • Temperaturna stabilnost
 • Indikator goriva stabilno radi u temperaturom opsegu od  -40C do +70 C.
 • Preciznost
 • Tolerancija u određivanju nivoa goriva iznosi 1%, a indikator IG vam omogućava da prikažete izmerenu vrednost u koracima od po 1 litar.
 • Jednostavna instalacija i konfiguracija
 • Za instalaciju i podešavanje indikatora potrebno je manje od pola sata.
 • Poseban softverski interfejs čini ga jednostavnim za podešavanje.

Fuel volume indicator LLD

Početna | O nama | FMS Sistemi | Princip rada | Senzor nivoa goriva LLS | Dodatne opcije sistema | Primena | Kontakt
Fleet Managament Solutions d.o.o. © 2010. | Sva prava zadržana | Shonetow design